تصویر سازی

تصویرسازی دیجیتالی یکی از زیرشاخه های گرافیک است که هم برای محصول هم برای خدمات کاربرد بسیاری دارد. استفاده از طرح های گرافیکی مرسوم ترین نوع طراحی است که اغلب مشاغل از آن بهره میبرند ولی خلق یک تصویر و کرکتر منحصر به فرد برای برند از اقداماتی پیشتازانه است که در بازار رقابتی بسیار چشمگیر است و موجب تمایز هرچه بیشتر با رقبا میشود. تصویرسازی برای هویت بصری برند، ارزش افزوده واقعی به ارمغان می آورد و تجسم هر آن چیزی که یک برند هست را برای مخاطب به تصویر میکشد.